Akademik Birimler

Uzaktan öğretim, "öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan" çağdaş bir uygulamadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede uygulanmakta olan uzaktan öğretim yoluyla, her yaş her gelir ya da her meslek grubundan insanın, üretkenliklerini yitirmeden, öğrenimlerini kendi hız ve kapasitelerine göre ayarlayarak, eğitimlerini sürdürdükleri bir sistemdir. Farklı mek&aci...
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 1986 yılında, Anadolu'da çağdaş anlamda, Atatürk ilkelerinin ışığında çoksesli Klasik Batı Müziği eğitimi ile Sahne Sanatları Eğitimi verecek donanımlı bir Devlet Konservatuvarı kurma düşüncesiyle doğmuştur. Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü; Cumhuriyetin temel ilkeleri doğrultusunda çoksesli müzik eğitimini kazandırmayı, sanatçı yetiştirmeyi,...
Fakültemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 18 Profesör, 16 Doçent, 20 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi ve 4 Uzman tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 120 öğrencidir. Öğretim dili Türkçedir. Program eczacılık mesleği ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Bunun yanında öğrencilere yine bu alanla ilgili 2., 3. ve 4. yıllarda mesleki seçmel...
Edebiyat Fakültesi, 1993 yılındaki yeniden yapılanma sonucunda 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 1982 sonrasında ülkemizde Edebiyat Fakültesi adıyla kurulan ilk fakültedir. Tarih, Sosyoloji, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümleriyle eğitime başlamıştır. İlk iki yıl örgün ve ekstern öğrenciye hizmet vermiştir. 1998-1999 öğretim yılında, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü, Sanat Tarihi B&ou...
1982 yılında, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının yeniden yapılanmasından sonra, bir bölüm ve bu bölüme bağlı Almanca ve İngilizce öğretmenliği olmak üzere iki programla eğitim hizmeti vermeye başlayan Fakülte bugün Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, İlköğretim Bölümü,...
Engelliler Entegre Yüksekokulu 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümünde, Grafik Sanatları Lisans Programı, Seramik Sanatları Lisans Programı; İdari Meslekler Bölümünde, Bilgisayar Operatörlüğü Önlisans Programı; Mimarlık Bölümünde, Yapı Ressamlığı Önlisans Programlarında eğitim verilmektedir. Bünyesinde bulunan bölümler,...
Anadolu  Üniversitesi Fen Fakültesi bilimsel  yeniliklerin anahtarı olacak  temel bilgileri  üretmek ve topluma her türlü  ortamı  kullanarak eğitim  veren öncü  bir fakülte olmayı  vizyon olarak  benimsemiştir. Fen Fakültesi,  Fizik, Kimya, Biyoloji gibi doğa bilimlerinin  yanında  doğanın  dili  olan Matematik ile doğa ve sosyal  bilim verilerini uygun  y&...
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi; 1983 yılında Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu olarak kurulmuş, 1985-1986 öğretim yılında Grafik ve Seramik bölümleriyle eğitime başlamış ve  1992 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. Fakülte bugün, Grafik, Seramik-Cam,  Çizgi Film (Animasyon), Heykel, Resim-Baskı Sanatları ve  Temel Eğ...
Havacılık eğitiminde öncü bir kuruluş olan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Hava Trafik Kontrol, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Pilotaj ve Uçak Gövde Motor Bakım alanlarında lisans eğitimi sunmaktadır.Fakültenin amacı uluslararası havacılık standartlarına ve hava taşımacılığının kurallarına uygun olarak kalifiye pilot, hava trafik kontrolörü, havayolu ve havaalanı işletmecisi ve u&c...
Hukuk Fakültesi 1993 yılında kurulmuştur. Fakültenin öğrenci alınmayan fakat eğitime destek veren Kamu Hukuku veÖzel Hukuk olmak üzereiki bölümü vardır. Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili tüm alanlarda çalışacak ve hukuk danışmanı, yargıç, savcı ve avukat olarak görev yapacak nitelikli insan gücü yetiştirme amacını gütmekte, özel hukuk vekamu hukuku konularında uzmanlaşmış hukukçu ye...
1993 yılında kurulan İktisat Fakültesi, açıköğretim sistemi ile eğitim vermektedir. Açıköğretim sistemine ek olarak akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri ile yüzyüze, internet üzerinden eğitim de yapılmaktadır. İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile Uluslararası İlişkiler bölümleri vardır. Fakülte, bu derslerin yürütülmesi sırasında,...
İletişim Bilimleri Fakültesine 1982 yılında Sinema-Televizyon dışında İletişim Sanatları, Basım ve Yayımcılık, Eğitim İletişimi ve Planlaması gibi farklı bölümler eklenmiştir. Yeni yapılanma içinde Açıköğretim Fakültesine bağlanmıştır. 1991 yılında, 'İletişim Bilimleri Yüksekokulu' olarak Anadolu Üniversitesi çatısı altında yeni bir kimlik kazanırken, 1992 yılında bu kez 'İletişim Bilimle...
  İşletme Fakültesi, 1982-1983 öğretim yılından bu yana uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren açıköğretim sisteminin, 1993 yılında yeniden düzenlenmesiyle kurulmuştur. İşletme Fakültesi, yükseköğretimin geniş kesimlere yaygınlaştırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunan bir fakültedir. Fakülte, Açıköğretim sisteminin; TV programları, yüz yüze danışmanlık d...
Fakülte Özel WEB Sayfası: mtf.anadolu.edu.tr Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ,  14.11.2011 tarihinde , 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla;  evrensel düşünce ve değerlere sahip, sorunlara analitik yaklaşabilen  ,  insan ve topluma öncelik veren,  yaratıcı ve yenilikçi ürünler ve mekanlar tasarlarken niteliği ve doğayı  göz ardı...
1970 yılında Eskişehir Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi olarak kurulmuş ve 1983 yılında Eskişehir'deki öğretim kurumlarının Anadolu Üniversitesi adı altında yapılandırılması sonucu, Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adını alarak eğitim-öğretimini sürdürmüştür. 18.8.1993 tarih ve 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kadrolarının bü...
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bakanlar Kurulu’nun  25/06/2012 tarihli toplantısında alınan   2012/3363 sayılı kararname ve 04/08/2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazete yayını ile lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim vermek ve araştırma yapmak amacıyla kurulmuştur. Fakültemiz bünyesinde Dil ve Konuşma Terapisi ile Sosyal Hizmet Bölümlerinin açılması konusundaki teklif  15/08/2012 tarihli Yüksekö...
18 Ağustos 1993 tarih ve 496 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle kurulmuş olan  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 24 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (2013/5074) ile kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Fakültemiz Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini artırmak; Spor bilimlerine yönelik eğitim, araştırma ve projeler aracı...
  1993 yılında kurulmuş olan Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu 10 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (2011/2605) ile kapatılarak Turizm Fakültesi kurulmuştur. Turizm Fakültesi, Türkiye’nin gelişen ve büyüyen turizm endüstrisine entelektüel ve kültürel bilgi birikimi ile birlikte meslek bilgisi yüksek, nitelikli insan gücü yetiştirmek ve turizm endüstrisinin gelişi...
Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, eğitim bilimleri ve farklı öğretmenlik alanlarında lisansüstü eğitim verilmekle birlikte Ulusal ve Uluslararası projeler üretilmektedir Halen enstitümüzde 10 Anabilim Dalında 13 Doktora, 17 tezli Yüksek Lisans ve 5 tezsiz Yüksek Lisans programları ile eğitim yürütülmektedir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Eğitim Bilimleri, Eğitimde Drama, Güzel Sanatlar Eğitimi, İ...
Enstitü Web Sayfası için tıklayınız. Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü 1993 yılında kurulmuş ve 1994 yılında faaliyete geçmiştir. Şu anda Enstitüde bir profesör, dört doçent, beş yardımcı doçent, sekiz araştırma/öğretim görevlisi ve dört öğretmen olmak üzere toplam 22 öğretim ele...
20.07.1982 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulmuş olan Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 18.08.1993 tarihinde yürürlüğe giren 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yeni kurulan Osmangazi Üniversitesine devredilmiştir. Aynı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde Fen Bili...
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 1992 yılında kurularak 2008 yılında faaliyete geçmiştir. 2008-2009 Öğretim yılında; Grafik Anasanat Dalı, Seramik Anasanat Dalı, Heykel Anasanat Dalı, İç Mimarlık Anasanat Dalı, Çizgi Film (Animasyon) Anasanat Dalı, Resim Anasanat Dalı, Baskı Sanatları Anasanat Dalı, Müzik Anasanat Dalı, Sahne Sanatları Anasanat Dalı, Çalgı Yapımı Anasanat Dalı, Sanat Bilimi Anabilim...
Enstitümüz, 18.8.1993 gün ve 21672 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve 1993-1994 Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren lisansüstü eğitim vermeye başlamıştır. Kuruluş yıllarında Eczacılık Fakültesine bağlı ana bilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimi veren Enstitümüzde, 1994- 1995 Bahar Yarıyı...
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 19. maddesi gereği 1982-1983 öğretim yılında hizmete başlamıştır. Başlangıçta dokuz anabilim/anasanat dalında yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik programları, zaman içerisinde genişleyerek 2002-2003 öğretim yılında yirmi üç anabilim/anasanat dalına yükselmiştir. Sosyal Bilimler Enstitüsünün amacı sos...
Enstitümüzün temel amacı doğayı tehtid etmeyen ve doğa tarafından tehtid edilmeyen insan yerleşimlerinin ortaya çıkarılması için gerekli olan bilgileri elde etmek ve bunlara ilişkin analizleri yapmaktır. Anadolu Üniversitesi, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı olarak 1989 yılında başlayan Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konusundaki çalışmalar, resmi olarak 1993 yılı içinde kurulan Uydu ve Uzay Bili...
Yabancı Diller Yüksekokulunda Temel Yabancı Diller, Modern Diller ve Mütercim-Tercümanlık bölümleri bulunmaktadır. Temel Yabancı Diller Bölümünde, Üniversitemiz fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin İngilizce, Almanca ve Fransızca hazırlık sınıfı eğitimi yürütülürken, Modern Diller Bölümünde seçmeli olarak tüm öğrencilere İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İ...
Yüksekokulumuz 1990 yılında teknik programlar adı altında Bilgisayar Programcılığı, Matbaacılık, Radyo Televizyon Tekniği ve İktisadi ve İdari programlar adı altında Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Turizm ve Otelcilik programlarıyla öğretime başlamıştır. Eğitim öğretimde 24. yılını dolduran Eskişehir Meslek Yüksekokulunda bulunan teknik programlar 2001 yılında kurulan Porsuk Meslek Yüksekokuluna bağlanmıştır. Bu tarihten sonra hay...
Porsuk meslek yüksekokulu eğitim öğretim hayatına 2001 yılında, Basım ve Yayın Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı, Radyo ve Televizyon Teknolojisi, Raylı Sistemler ve Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri olmak üzere beş program ile başlamıştır. Yüksekokulda, 2010 yılı itibariyle ise 26 programda eğitim verilmektedir.Bu programlar şunlardır: Basım ve Yayın Teknolojileri (I. ve II. öğretim),Bilgisayar Programcılığı (I. ve II. öğretim), R...
Anadolu Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksekokulu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Raylı Sistemler İşletmeciliği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Raylı Sistemler Makinistlik, Raylı Sistemler Yol Teknolojisi, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri, Uçak Teknolojisi programları ile; Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek...
Yunus Emre Meslek Yüksekokulu 2008 yılında Eczane Hizmetleri ve Çocuk Gelişimi Programlarıyla Eğitim-Öğretim faaliyetine başlamış olup, sağlık ve eğitim alanında nitelikli ara eleman yetiştirmek için ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir. 2009 yılında mevcut programlara ilave olarak Yüksekokulda,  Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Yaşlı Bakımı Programı açılmışt...